4 Pilar Kebangsaan: Pengertian – Sejarah dan Pencetusnya

Sebuah negara tidak akan mampu berdiri tanpa adanya dasar dasar yang menopangnya. Dasar ini merupakan sebuah pedoman yang dijadikan sebagai pegangan untuk membangun bangsa. Kebenaran dari pedoman ini sudah tidak dapat diragukan kembali. Pedoman ini seringkali disebut dengan 4 Pilar Kebangsaan. Apa itu 4 Pilar Kebangsaan? Apa saja yang termasuk ke dalam 4 Pilar Kebangsaan? […]