Timur Tengah: Sejarah – Karakteristik dan Kawasan Geografis

Sebagai salah satu akar peradaban manusia di zaman kuno dan abad pertengahan, serta tempat lahir dan berkembangnya berbagai agama dunia, Timur Tengah kini menjadi kawasan geopolitik dengan berbagai kepentingan ekonomi, politik, dan budaya. Sejarah Kawasan ini menjadi salah satu kawasan di mana pertanian ditemukan secara independen. Timur Tengah juga menjadi tempat kelahiran dan pusat spiritual […]

6 Penyair Asal Arab yang Paling Terkenal

Arab dikenal juga dengan penyair-penyair yang menghasilkan banyak karya terkenal. Berikut diantaranya: 1. Abu Nuwas Abu Nuwas al-Hasan ibn Hani al-Hakami atau biasa dikenal dengan Abu Nuwas adalah seorang penyair Arab klasik dan perwakilan terkemuka dari puisi modern (muhdath) yang berkembang selama beberapa tahun di awal masa kekhalifahan Abbasiyah. Ia lahir di Ahvaz, Iran pada […]