4 Fungsi Buletin yang Perlu diketahui

Buletin merupakan salah satu media yang dipergunakan untuk mempublikasikan suatu topik permasalahan ataupun topik edukasi tertentu secara teratur atau berkala. Semua informasi yang disajikan dalam bulletin dikemas secara lebih menarik dan lebih padat. Sehingga masyarakat awam akan lebih mudah memahami topik yang dibahas dan yang paling utama adalah tidak menimbulkan rasa jenuh ketika membacanya. Buletin […]