Dimensi Tiga – Kedudukan Titik, Garis, dan Bidang

Dimensi tiga berkaitan dengan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan memulai pembahasan mengenai apa itu titik, garis, dan bidang. Titik didefinisikan sebagai unit dasar dalam geometri yang tidak mempunyai ukuran. Penamaan titik biasanya menggunakan huruf besar. Garis merupakan deretan titik yang memanjang tanpa akhir di kedua arahnya. […]