10 Negara Terpadat di Dunia

Banyaknya jumlah dan populasi penduduk pada suatu negara tentu akan mempengaruhi perkembangan negara itu sendiri. Apabila negara dengan penduduk padat dapat memanfaatkan potensi yang ada, maka akan memberi dampak positif kepada negara termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara dengan penduduk terpadat adalah sebuah negara dengan jumlah total penduduknya yang tidak sepadan dengan luas wilayah yang […]