10 Perang Sariyyah dalam Sejarah Islam yang Perlu diketahui

Dunia sejak dahulu kala selalu diwarnai oleh peperangan. Tak jarang pertempuran tersebut melibatkan suatu agama tertentu. Dalam sejarah Islam terutama pada masa nabi Muhammad ﷺ dibagi menjadi dua kategori.  Kategori pertama adalah perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah atau dikenal sebagai Perang Ghazwah. Contoh dari Perang Ghazwah adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Perang […]