Perkawinan Campur Dalam Gereja Katolik

Pada masa penciptaan, Allah terlebih dahulu menciptakan laki-laki. Setelah ia menciptakan Adam, ia berkata dalam Kejadian 2:18, “TUHAN Allah berfirman: ‘Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” Berdasarkan perkataan-Nya itu, Allah kemudian menciptakan perempuan. Ketika Ia menciptakan perempuan, Allah berkata dalam Kejadian 2:24, “Sebab itu […]