24 Pengertian Media menurut Para Ahli

Media sejatinya merupakan sebuah perantara yang dapat secara berkesinambungan dan atau pun juga terus menerus digunakan oleh pihak tertentu baik berupa perorangan dan atau pun juga berkelompok untuk dapat melakukan suatu aksi yang berkaitan dengan penggunaan perantara tersebut. 1. Pengertian Media menurut Bovee Media merupakan suatu alat dan atau pun juga berfungsi sebagai suatu penjembatan […]