Kata Kerja dalam Bahasa Jawa dan Contoh Penggunaan dalam Kalimat

√ Edu Passed Pass quality & scientific checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jawa, berikut kata kerja dalam bahasa Jawa.

Kata Kerja dalam Bahasa Arab

Berikut adalah tabel kata kerja dalam bahasa Jawa dan artinya:

NoKata KerjaArti
1Mangan / Nedha/ DhaharMakan
2Ngombe / Nginum/ NgunjukMinum
3Adus/SiramMandi
4Aweh/ Nyukani /MaringiMemberi
5Buwang/ Bucal/KendhangMembuang
6Caturan /Wicanten/ NgendikanNgobrol
7Deleng/ Ningali/MirsaniMelihat
8Dolan/ Ameng-AmengBermain
9MlampahJalan
10Dulang/Ndulang/NdahariMenyuapi
11Enteni/ Entosi/ RantosiMenunggu
12Epek/Jupuk/Pendhet/ PundhutMengambil
13Gawa/Bekta/NgastaMembawa
14Gawe/DamelMembuat
15Tukar/Tukaran/GegerBertengkar
16Golek/PadosMencari
17Gunem/Gineman/NgendikaBerbicara
18Guyu/GujengTertawa
19Inep/Nyipeng/ NyareMenginap
20Iring/Ngiring/NderekakeMengiringi
21Ngancani/MbarengiMenemani
22Jaluk/Nedhi/Nyuwun/MundhutMeminta
23Jaga/Jagi/ReksaMenjaga
24Joget/BeksaMenari
25Kandha/Sanjang/NgendikaMemberitahu
26Kongkon/Kengken/Utus/DhawuhMenyuruh
27Kramas/JamesKeramas
28Krungu/Kepireng/MidhangetMendengar
29Lali/Supe/KalimenganLupa
30Mlaku/MlampahBerjalan
31Liwat/LangkungLewat
32Lungguh/Lenggah/PinarakDuduk
33Moco/MaosMembaca
34Mambu/Mambet/NggadaMembau
35Manak/Nglairaken/MbabarnoMelahirkan
36Mangkat/Bidhal/TindhakPergi
37Mikir/Manah/NggalihBerpikir
38Mudhun/MandhapTurun
39Mulih/Mantuk/KundurPulang
40Nangis/Mular/MuwunMenangis
41Nandur/Nanem/NenemMenanam
42Nunggang/Numpak/NitihNaik (Kendaraan)
43Ngamuki/Nepsoni/NdukaniMemarahi
44Ngadeg/JumenengBerdiri
45Nganggo/Ndamel/NgagemMemakai
46Ngising/Bebanyu/BobotanBuang Air Besar
47Ngirim/NgintunMengirim
48NyambutBekerja
49Nyekel/Nyepeng/NgastaMemegang
50Nyilih/Nyambut/NgampilMeminjam
51Raup/SuryanCuci Muka
52Nyalin/NggantiMengganti
53Takon/Taken/NdanguBertanya
54Tangi/WunguBangun
55Dugi/Dhateng/RawuhDatang
56Turu/Tilem/SareTidur
57Tuku/Tumbas/MundhutMembeli
58Undang/Ngundang/NgaturMengundang
59Wisuh/WijikCuci Tangan
60Wutah/LutahMuntah

Contoh Penggunaan dalam Kalimat

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan kata kerja bahasa Jawa dalam kalimat

NoContoh KalimatArtinya
1Bapak badhe tindhak menyang solo nitih sepur dinten Senin mbenjangAyah akan pergi ke solo naik kereta api hari Senin besok
2Ibu maos majalah ing kamar ngarepIbu membaca majalah di kamar depan
3Siti lagi nandur kembang matahari ing latar mburiSiti sedang menanam bunga matahari di halaman belakang
4Kulo arep ngirim surat teng kantor posSaya mau mengirim surat ke kantor pos
5Nilam mangan sego goreng iwak endogNilam makan nasi goreng lauk telor
6Ibu mundhut sayuran dhateng peken wau enjingIbu beli sayur mayur di pasar pagi tadi
7Pakdhe dugi mbetha oleh-oleh ingkan kathahPakde datang membawa oleh-oleh yang banyak
8Sawise moleh tekan dolan, adhiku adus lan kramas nganthi awake resikSepulang dari bermain, adikku mandi dan keramas hingga badannya bersih
9Aku ngrewangi ibuk masak soto ing pawonAku membantu ibu masak soto di dapur
10Saben dina minggu isuk, aku lan kanca-kancaku mlaku-mlaku ing area car free ing cedak stadion kotaSetiap hari Minggu pagi, aku dan teman-temanku jalan-jalan di area car free day di dekat stadion kota
fbWhatsappTwitterLinkedIn