Ideologi Terbuka: Pengertian – Ciri dan Contohnya

Dalam perkembangan, Ideologi terbagi menjadi 2. Yaitu ideologi terbuka dan tertutup. Dan sekarang kami akan membahas tentang Ideologi Terbuka. Pengertian Ideologi Terbuka Ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka ialah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman […]

10 Ciri-ciri Ideologi Terbuka yang Perlu dipahami

Ideologi adalah sekumpulan ide, pemikiran, cita-cita atau gagasan yang mempunyai sifat serta tujuan tertentu. Ideologi ini biasanya dimiliki oleh suatu kelompok, bangsa, atau golongan. Salah satu jenis ideologi adalah ideologi yang dalam pelaksanaannya dan pemaknaannya dilakukan secara terbuka. Baik pada pelaksanaanya maupun pemaknaannya ideologi terbuka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Mencerminkan Kekayaan Budaya yang dimiliki […]