Ikatan Logam: Pengertian – Sifat dan Contohnya

Berikut merupakan pembahasan lengkap seputar Ikatan Logam. Apa itu Ikatan Logam? Ikatan logam adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk antara atom bermuatan positif di mana elektron bebas digunakan bersama di antara kisi kation. Sebaliknya, ikatan kovalen dan ion terbentuk antara dua atom diskrit. Ikatan logam adalah jenis utama ikatan kimia yang terbentuk antara atom logam. […]