Sejarah Sendratari Ramayana Singkat

Sendratari adalah singkatan dari seni drama dan tari. Kesenian ini adalah gabungan dari dari dua jenis seni tersebut yang bercerita tentang sebuah kisah. Keunikan dari sendratari adalah kisah-kisah yang dibawakan berbentuk sebuah tarian tanpa adanya dialog antara pemain. Biasanya pertunjukan akan dipimpin oleh seorang dalang. Sendratari Ramayana adalah kesenian yang dipentaskan di kompleks candi Prambanan. […]