7 Manfaat Pertukaran Pelajar Bagi Pesertanya yang Perlu diketahui

Program pertukaran pelajar merupakan salah satu bentuk kerjasama antar negara, baik dalam kancah hubungan bilateral, regional, maupun multilateral. Diantara yang menjadi tujuan diadakannya program pertukaran pelajar ini adalah sebagai salah satu upaya untuk peningkatan mutu sumber daya manusia dan juga sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun bagi peserta program pertukaran pelajar, ada banyak sekali […]