7 Manfaat Pertukaran Pelajar Bagi Pesertanya yang Perlu diketahui

Program pertukaran pelajar merupakan salah satu bentuk kerjasama antar negara, baik dalam kancah hubungan bilateral, regional, maupun multilateral. Diantara yang menjadi tujuan diadakannya program pertukaran pelajar ini adalah sebagai salah satu upaya untuk peningkatan mutu sumber daya manusia dan juga sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun bagi peserta program pertukaran pelajar, ada banyak sekali […]

5 Manfaat Pertukaran Pelajar Bagi Negara yang Perlu diketahui

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan negara Indonesia baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun global adalah kerjasama di bidang pendidikan. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia Indonesia dan juga sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Tentu saja ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh bagi pelajar […]

Cara Mengikuti Program Pertukaran Pelajar – Tujuan dan Manfaatnya

Di era globalisasi saat ini, banyak pelajar yang berlomba-lomba ingin mengikuti program pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar merupakan program dimana pelajar dari suatu negara belajar dan tinggal di luar negeri. Biasanya instansi atau organisasi yang menjadi penghubung antara negara akan memilih pelajar tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pihak penyelenggara. Cara Mengikuti Program Pertukaran Pelajar […]