Sudut Antara Garis dan Bidang: Pengertian dan Contoh Soalnya

Jarak dan sudut adalah pembahasan utama dalam dimensi tiga. Penjabaran mengenai jarak dan sudut ini akan lebih sering dikaitkan dengan bangun ruang. Sudut dapat dibentuk oleh dua garis, dua bidang, ataupun antara garis dan bidang. Apa itu Sudut antara Garis dan Bidang? Sudut antara garis g dengan bidang W dinyatakan oleh sudut lancip yang dibentuk […]