Surat Permohonan: Pengertian – Format dan Contohnya

Setiap manusia hidup tidak selalu sendirian, pasti memerlukan bantuan orang lain untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada hidupnya. Biasanya manusia melakukan bantuan dengan sebuah permohonan dengan sopan atau formal menggunakan surat permohonan. Surat permohonan formal biasanya ditulis oleh seorang pekerja atau pelajar untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, misalnya meminta izin cuti, meminta bantuan […]