4 Tokoh Feminisme Islam

Feminisme, biasa diartikan dengan perempuan atau menunjukkan sifat dari seorang perempuan. Feminisme adalah sebuah pergerakan atau upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan secara adil. Islam menempatkan perempuan pada kedudukan yang sama dan setara dengan laki-laki, dan mengikis sejarah kegelapan perempuan pada sepanjang sejarah yang kelam tersebut. Dasar hukum yang sudah ada dan berpegang pada al-quran serta […]