Mutsanna dalam Bahasa Arab : Pengertian – Jenis dan Contohnya

√ Edu Passed Pass quality & scientific checked by advisor, read our quality control guidelance for more info

Dalam Bahasa Arab, ada dua cara untuk membedakan isim. Isim adalah kata-kata selain kata kerja seperti kata benda dan kata sifat.

Cara pertama untuk membedakan isim adalah dengan jenis kelamin benda (mudzakkar dan mu’annats) dan cara kedua adalah melalui jumlah benda/dhomir yang dipakai.

Dalam jumlah subjek yang dikenal dalam Bahasa Arab terdiri atas tiga: tunggal (mufrad), dual (mutsanna), dan tiga orang atau lebih (jamak).

Apakah mutsanna itu? Simak dalampenjelasan berikut ini.

Apa itu Mutsanna?

Mutsanna, sederhananya bermakna benda yang jumlahnya dua dan melipat. Yang dilipat oleh mutsanna adalah ma’thuf. Apakah ma’thuf itu?

Ma’thuf adalah dua isim yang berdekatan dan dihubungkan oleh huruf a’thaf.

Huruf a’thaf adalah salah satu harf yang merupakan kata sambung yang menghubungkan dua subjek seperti ‘dan’ (و) .

Maka mutsanna mengacu pada dua kata benda yang ditunjukkan/ melakukan suatu aktivitas.

Ciri-ciri Mutsanna

Untuk mengenali isim mutsanna mu’annats dan muzakkar di antara banyak kata dalam suatu kalimat, maka kita harus mengenal ciri-cirinya.

Berikut ini ciri-ciri isim mutsanna pada kedua jenis kelamin. Simak penjelasan berikut.

  • Secara umum, untuk membuat mutsanna adalah mengganti bagian akhir isim yang masih berada dalam bentuk mufradat-nya. Harakat pada huruf terakhir diganti dengan harakat fathah.
  • Setelah huruf tersebut ditambahkan huruf alif-nun atau ya-nun. Pada kedua kondisi, nun berada dalam harakat kasrah. Hasilnya terdapat bunyi “-aani” atau “-ay-ni” pada akhir kata. Misal: مُـسْـلِـمَانِ – مُسْــلِـمَـيْنِ berasal dari kata mufrad/ single مُسْـلِـمٌ

Jenis-Jenis Mutsanna

Karena mutsanna merupakan kata benda, maka mutsanna adalah isim. Setiap isim dapat dibagi berdasarkan jenis kelaminnya.

Maka mutsanna terbagi atas dua jenis, yaitu muzakkar (maskulin) dan mu’annats (feminine/ perempuan).

Berikutpenjelasan mengenai kedua jenis mutsanna berikut.

1. Isim mutsanna mudzakkar

Isim mutsanna mudzakkar digunakan untuk menunjuk dua benda yang termasuk banda-benda mudzakkar (maskulin).

Pada isim mutsanna muzakkar terdapat beberapa ciri sebagai berikut:

  • Kata penunjuk (dhomir) yang digunakan menjadi هَذَانِ , dibaca ‘hadzaani’ yang artinya ‘ini’. Hadzaani adalah bentuk mutsanna dari haadzaa هَذَا yang berarti ‘ini’.
  • Bentuk isim mufrad-nya berubah sesuai dengan perubahan pada poin (1) diatas.

2. Isim mutsanna mu’annats

Isim mutsanna mu’annats dugunakan untuk menunjuk dua benda yang termasuk benda-benda mu’annats (feminin). Ciri-ciri dari isim ini adalah adanya ta marbutah di akhir kata.

Pada isim mutsanna mu’annats terdapat beberapa ciri sebagai berikut:

  • Kata petunjuk (dhomir) yang digunakan menjadi هَتَانِ, dibaca ‘hataani’ yang artinya ‘ini’. Kata ‘hataani’ adalah bentuk mutsanna dari haadzihii yang berarti ‘ini’.
  • Bentuk isim mufrad-nya berubah sesuai dengan perubahan pada poin diatas. Pada ta-marbutah, harakat dhammah atau tanwin diubah menjadi fathah (lafal tun menjadi ‘ta’), lalu ditambahkan alif-nun menghasilkan lafaz “-taani”.

Contoh Mutsanna

Berikut ini contoh perubahan isim mufrad menjadi isim mutsanna. Pelajari perubahannya pada tabel berikut.

Bentuk mufrad Lafal Arti Bentuk Mutsanna Lafal Arti
رَجُلٌ rajulun Seorang lelaki رَجُلاَنِ Rajulaani Dua lelaki
جَنَّةٌ Jannatun Sebuah kebun جَنَّتَانِ Jannataani Dua kebun
مُسْلِمٌ Muslimun Seorang muslim مُسْلِمَانِ Muslimaani Dua orang muslim
مُسْلِمَةٌ Muslimatun Seorang muslimah مُسْلِمَتَانِ Muslimataani Dua orang muslimah
قلم Qalamun Sebuah pulpen قلمان Qalamaani Dua pulpen
مدرسة madrasatun Sebuah sekolah مدرستان Madrasataani Dua sekolah
فاكهة Faakihatun Sebutir buah فاكهتان Faakihataani Dua butir buah
سيارة Sayaaratun Satu unit  mobil سيارتين Sayaaratayni Dua mobil
مبنى Mubniy Satu unit bangunan مبنىان Mubniyaani Dua bangunan
درس Darasun Sebuah pelajaran درسان Darasaani Dua pelajaran
قطة Qattatun Seekor kucing قطتان Qatataani  Dua ekor kucing
الكلب Al kalbun Seekor anjing كلبان Kalabaani Dua ekor anjing
رجل عربي Rijaalun ‘arabiyyun Seorang Arab رجلان عربيان Rajulaani ‘arabiyaani Dua orang Arab
امرأة عربية Amaraatun ‘arabiyyun Seorang wanita Arab امرأتان عربيتان Amarataani ‘arabiyaani Dua wanita Arab
شيء Syai’in Suatu hal شيئين Syai’atayni Dua hal
مهمة Muhmatun Satu tugas مهمتان Muhmataani Dua tugas
سؤال Su’aalan Satu pertanyaan سؤالان Su’alaani Dua pertanyaan
سمكة Samakatun Seekor ikan اثنين من الأسماك Itsnayni minal samak Dua ekor ikan (bentuk mutsanna yang tidak dapat dimodif)
وردة wardatun Sekuntum mawar وردين Wardatayni Dua bunga mawar

Contoh Penggunaan Mutsanna dalam Kalimat

Berikut ini contoh penggunaan Isim Mutsanna dalam kalimat.

Bahasa Arab Cara Baca Arti
أمي تتلقى وردتين واحد مني، واحد من أبي. Ummi tatalaqqii wardatayni. Wahid minni, wahid min abiy Ibuku menerima dua kuntum mawar, satu dariku dan satu dari ayah
لدي قلمان. أنا أعير عائشة واحدة. Ladayyi qolamaan. Anaa a’yiru ‘aisyaah waahidah Saya memiliki dua pulpen. Saya pinjamkan aisyah satu.
المكتبة في وسط المبنيين، المكتب والمطعم Almaktabah fii wasathil mabnaynni. Almaktab walmatha’am Perpustakaan terletak di antara dua bangunan, kantor dan kantin.
سيارتي محاصرة بين سيارتين Sayaaratii mahaasharati bayna sayaaratayni Mobil saya terjebak di antara dua mobil.
ننسى اثنين من التوابل. كارينيا لن طعم لذيذ nanasii addadayn min altawaabal. Alkaarii lan yakuuna madzaafatan jadiid Kami melupakan dua rempah. Karinya tidak akan terasa lezak.
لدينا قطتان واحد هو القط الأسود واحد هو هريرة Ladayna qattaan. Wahid huwa alqatt alaswad, wahid huwa hariirah Kami memiliki dua ekor kucing. Yang seekor adalah kucing hitam. Yang seekor lagi adalah anak kucing.
أمي تأكل فاكهتين Ummi taakulu faakihataayni Ibuku memakan dua butir buah
أبي يشوي لحمين Abii yasywuy lahmayni Ayahku memanggang dua daging
الرئيس يبني مدرستين Al rays yabniy madrasatayni Pak presiden membangun dua sekolah
البلاد ستصلح قانونين جديدين Albalaad satashalhi faanaunayni jadidayni Negara akan memperbaiki dua hukum baru
fbWhatsappTwitterLinkedIn