4 Jenis Tari Berdasarkan Bentuk Penyajiannya dan Contohnya

Seni tari merupakan salah satu seni yang memadupadankan gerakan dengan musik pengiringnya. Gerakan yang tercipta merupakan gambaran perasaan untuk diungkapkan dalam suatu pergaulan. Seni tari sendiri termasuk dalam seni audiovisual. Hal ini dikarenakan perpaduan gerak dan musik yang menjadi unsur utama dalam seni tari. Seni tari terus berkembang dengan seiring perkembangan zaman. Tujuan diadakannya pagelaran […]